odchudzanie

REGULAMIN LEJDISFIT

 1. Na terenie całego klubu obowiązuje uśmiech i dobry humor.
 2. Panie korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu  siłowni.
 3. Na siłowni mogą przebywać Panie, które wykupią karnet lub jednorazowe wejście.
 4. Torby i ubrania i inne przedmioty Klientek powinny być pozostawione w szatniachw zamkniętych na klucz szafkach.
 5. Za rzeczy pozostawione poza szafkami klub nie odpowiada.
 6. Z zajęć prowadzonych w naszym klubie mogą korzystać Panie powyżej 18-go roku życia.
 7. Na terenie klubu obowiązuje obuwie zamienne.
 8. Klientka klubu oświadcza, że zna swój stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach fitness oraz korzystania z siłowni i innych oferowanych w klubie.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje spowodowane złym korzystaniem ze sprzętu.
 10. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącej  odpowiada ćwicząca.
 11. Zabrania się uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a także w stanie złego samopoczucia.
 12. Członkini  klubu odpowiada za powierzony na czas zajęć kluczyk od szafki.
 13. Karnet OPEN jest ważny jeden miesiąc od daty wystawienia.
 14. Dni wolne (święta, urlopy itp.), które przypadać będą w okresie trwania karnetu wydłużają termin ważności karnetu proporcjonalnie do ilości dni, w których klub będzie zamknięty.
 15. Karnety na określoną ilość wejść ważne są do 2 mies od daty pierwszego wejścia na dane zajęcia lub siłownię. Po 2-ch miesiącach niewykorzystane wejścia przepadną !!!


solarium Będzin
rozkład zajęć siownia Będzin karnety na siłownię siownia Będzin harmonogram lejdisfit karnety na siłownię siownia Będzin karnety na siłownię siownia Będzin harmonogram lejdisfit karnety na siłownię siownia Będzin harmonogram lejdisfit

Wszystkie prawa zastrzeżone © LejdisFIT :: Wykon - Kreaif Studio

karnety na siłownię siownia Będzin